1 – Maksymilian Słuszkiewicz

Maksymilian Słuszkiewicz (1884-1940)
– policjant, urzędnik państwowy, działacz społeczny, ostatni burmistrz Sanoka w II Rzeczypospolitej w latach 1937-1939.

MuralMapa - Maksymilian Słuszkiewicz
Maksymilian Słuszkiewicz (1884-1940)
MuralMapa - Maksymilian Słuszkiewicz
Maksymilian Słuszkiewicz (1884-1940)

Fotografie archiwalne pobrano ze strony wikipedia.org, a murale sfotografował autor.